હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

“અરે! બેવકુફ, ફ્રિઝરમાંતો જોવું હતું? તો આપણે બેઊ બચી જતાં.”

બે બહેનપણીઓ સ્વર્ગમાં ભેગી થઈ ગઈ.
પ્રથમ બોલીઃ ” અરે! સુશીલા તું?”
બીજી બોલીઃ “પ્રેમીલા, તું અહીં? કેમ કરતાં મરી?”
પ્રથમઃ “ખુબ ઠંડીથી ઠુઠવાઈને મરી.”
બીજીઃ ” ઓહ! ખુબ દર્દનાક મોત આવ્યું હશે નહી?”
પ્રથમઃ “ના, ના, ખાસ નહી. ઠંડી અતિશય વધી એટલે શરીર ધ્રુજતું ધિમે ધિમે
બંધ પડવા માંડ્યું અને પછી તો નીંદર આવી ગઈ અને આંખ ઊઘડી ત્યારે અહીં
હતી.
હા,પણ તને મોત કેવી રીતે આવ્યું?”
બીજીઃ ” હાર્ટ એટેકથી”
પ્રથમઃ” યુવાનિમાં હાર્ટ એટેક?”
બીજીઃ “વાત એમ છે કે, મને મારા પતિ પર જરાય વિસ્વાસ ન હતો. એક દિવસ મેં
તેને રંગે હાથ પકડવાનુ નક્કી કર્યું અને નોકરી પરથી રજા લઈ બપોરે જ ઘેર
આવી ગઈ. ઘેર આવીને જોયું તો પતિદેવ પથારીમાં પડ્યા પડ્યા છાપુ વાંચતા
હતાં. મને સહેજ પણ ભરોસો ન આવ્યો અને હું બેડરુમમાં દોડી ગઈ.પણ ત્યાં કોઈ
નહતું. પછી તો પલંગ નીચે, ઉપરના માળે નીચેના બેઝ્મેન્ટમાં માળીએ અને બધા
કબાટોથી માંડીને પેટી પટારા બધું ફેંદી માર્યું અને એટલી બધી થાકી અને
હાંફી ગઈ કે જોરદાર હાર્ટ એટક આવ્યો અને અહીં જો તારી સામે આવીને ઊભી
છું.”
પ્રથમઃ “અરે! બેવકુફ, ફ્રિઝરમાંતો જોવું હતું? તો આપણે બેઊ બચી જતાં.”

Advertisements

3 responses to ““અરે! બેવકુફ, ફ્રિઝરમાંતો જોવું હતું? તો આપણે બેઊ બચી જતાં.”

  1. sahradayi August 23, 2014 at 7:21 am

    હા !! હા !! હા !! હા !!

  2. Manish Pandya July 5, 2014 at 12:05 pm

    હસવાની ઘણી મજા આવી. હા !! હા !! હા !! હા !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: