હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

(૪૨૬) તાંહળેતાંહળે પીજો ! (હાસ્યકાવ્ય)

Hasyadarbar love to put ValiDa

aka Valibhai Musa‘s

તાંહળેતાંહળે પીજો ! (હાસ્યકાવ્ય).

For surfer’s of Hasyadarbar to enjoy!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: