હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ભણવાની જરૂર નથી

સાભાર – શ્રીમતિ અનીલા પટેલ

education

Advertisements

6 responses to “ભણવાની જરૂર નથી

 1. Vinod Patel January 27, 2014 at 9:07 pm

  અમારા ગામડાના પટેલોમાં એક કહેવત હતી –

  ભણ્યો કણબી કટમ બોળે !

 2. Ramesh Patel January 27, 2014 at 7:43 pm

  બારમું પાસ નાના શેઠની કંપનીમાં બેતાલીસ સી.એ. છે..ચોપડા પાસ કરાવવા…

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 3. pragnaju January 27, 2014 at 7:51 am

  ગણવાની જરુર છે
  ભણતવ્યમપિ મર્તવ્યમ્ .
  ન ભણતવ્યંમપિ મર્યવ્યમ્
  કાહે કડાકૂટ કર્તવ્યમ ????

 4. dhavalrajgeera January 27, 2014 at 7:39 am

  We need Time out in Reaming Time.
  “Once you know no need of Degree or wall mcertificate!!!
  Silence is the best language for communication. It helps us understand and realize the eternal truths about the self, God and the world.
  In silence we are able to comprehend and express sincerely and powerfully the true values of the soul such as peace, love and joy.
  Silence is not the absence of thoughts but it is a state in which the mind is engaged in pure elevated thoughts that nurture these values within.
  The power of silence develops all mental and spiritual powers that are needed to tackle various situations successfully.”

  Diamond Rosary was right like many great thinkers of the world.
  Rajendra Trivedi, M.D.
  http://www.bpaindia.org

 5. vkvora Atheist Rationalist January 27, 2014 at 2:32 am

  અબ્રાહમ લીંકન, ધીરુભાઈ અંબાણી, બીલ ગેટસ…હાસ્ય દરબારમાં પધાર્યા…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: