હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ઉખાણાં – ૫ ; જવાબ

સાભાર – શ્રી. વિનોદ પટેલ

નવરો પૂછે પ્રશ્ન લો.
નવરો દિયે જવાબ
ગરવી આ ગરબડ પછી
ખાણા કરે ખરાબ!

સાચો જવાબ

ઉખાણાં!

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો

 • કોઈ નહીં
Advertisements

2 responses to “ઉખાણાં – ૫ ; જવાબ

 1. Vinod R. Patel January 25, 2014 at 12:22 pm

  સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો

  •કોઈ નહીં

  નવરો દિયે જવાબ

  આવું કહીએ પછી કોણ જવાબ આપે !

  • સુરેશ January 26, 2014 at 4:34 am

   વિનોદભાઈ,
   નવરા તો મારા/ તમારા જેવા ઢગલાબંધ છે; પણ મારા જેવાનો ત્રીજો માળ ખાલી છે !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: