હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

શ્વાન ગુરૂ

સાભાર – શ્રી. પી.કે.દાવડા

dog

Advertisements

2 responses to “શ્વાન ગુરૂ

  1. Vinod R. Patel January 25, 2014 at 12:18 pm

    પ્રાણીઓમાં પણ મનુષ્ય જેવી લાગણીઓ હોય છે એનું આ ઉદાહરણ !
    શ્વાન ગુરુ નામ ગમ્યું . ગુરુ દત્તાત્રય !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: