હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ઉખાણાં -૧; જવાબ

સાભાર – શ્રી. વિનોદ પટેલ

કંથ સમો બબડે નહીં
કોઈ ન સાંભળનાર
ટી.વી.એ ઘર ઝુન્ટવ્યું
કાઢ્યો ઘરની બહાર

સાચો જવાબ

રેડિયો

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો

  • કનુ પટેલ
  • વલીભાઈ મુસા
  • પ્રીતિ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: