હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બોલીવુડમાં બેવડાઓને મેદાન મળ્યું !

અમારા નવા ‘બે’ ખબરપત્રી શ્રી. સુરેશકાન્ત પટેલ આવી નવી  ફિલ્મો બની રહ્યાના ‘બે’ સમાચાર લાવ્યા છે …

 1. सोडा अकबर

 2. रबने पीला दी थोडी

 3. रम दे बसन्ती

 4. हम टाईट हो चुके सनम

 5. बीयर झारा

 6. बेवडे ज़मीन पर

 7. एक था बेग पाईपर

 8. रम मारो रम

 9. मैंने ड्रिन्क तुझको दिया

 10. बेवडी राठोड

 11. हिक हिक होता है

 12. दारू दास

 13. पेग लिया तो चकना क्या?

 14. उलटी कर दी आपने

 15. व्हिस्किया

 16. पीनेवाले बाटलियां ले जायेंगे

2 responses to “બોલીવુડમાં બેવડાઓને મેદાન મળ્યું !

 1. dhirajlalvaidya January 11, 2014 at 2:16 am

  આ કોઇ મારા સૂરતી ભાઇના ભેજાની પેદાશ હોય શકે. સૂરતીઓને તો ” નજર મારી પડે જ્યાં જ્યાં ……..યાદી દેખું ત્યાં આપની.”

 2. Vinod R. Patel January 10, 2014 at 10:47 am

  થોડા ઉમેરીએ તો –
  હમ સબ પીક્કડ હૈ
  બોટલે આઝમ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: