હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ચીની ઉમરાવજાન

સાભાર – શ્રી, ચીમન પટેલ, હુસ્ટન અને શ્રી, ચમ્પક શાહ

અને મૂળ ‘ दिल चीज़ क्या है ….. ‘

Advertisements

3 responses to “ચીની ઉમરાવજાન

 1. Anila Patel December 27, 2013 at 11:48 am

  Asal e asal ane nakal e nakal.– Ye adaye Uf Yu Maa–Rekha.

 2. Vinod R. Patel December 27, 2013 at 11:17 am

  આબેહુબ નકલ !
  ચોરી કરવામાં કે નકલ કરવામાં ચીનાઓને કોઈ ન પહોંચે !
  ચીનના શાહુકાર કોને કહ્યા !
  ચીભડાના ચોર એટલે જ ચીનાઓ .

  • હિમતભાઇ મેહતા December 28, 2013 at 8:51 am

   આપની વાત બરાબર છે હું સહમત છુ પણ શું એવી કોઈ ચીજ ના બનાવી શકાઈ કે કોઈ નકલ ના કર શકે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: