હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મોહનજીની પટરાણી – રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

કોણ  આવે  જાજરમાન છમકારે
વાલિડા!  દોને અમને ઓળખાણ
રંગ  રસિલી  સરકારી મોંઘવારી 
રાય મોહનની  પટરાણી જ જાણ

કેમ,  કૃષ્ણભક્તિનું પદ લાગ્યું ને? પણ ‘સરકારી મોંઘવારી’  શબ્દોથી એક અલગ જ, ‘હાસ્ય દરબારી’ નજારો થઈ જાય છે !

આખી રચના અહીં માણો અને…

હસો અથવા પોક મુકીને રડો !

One response to “મોહનજીની પટરાણી – રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  1. bbpatel9090 December 24, 2013 at 11:34 am

    આપનો ખૂબખૂબ આભાર,ધન્યવાદ

    13 ડિસેમ્બર, 2013 06:09 AM પર, “હાસ્ય દરબાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: