હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

તાલી પાડુ છું! – ચમન

ઘણા વખત પછી, હાદજન ‘ચમન’ની આ કવિતા માણો…

વ્યક્તિ ઓળખું કે ન ઓળખાય, તાલી પાડું છું!
ભાષણ સમજાય કે ન સમજાય, તાલી પાડું છું!

સરી જાય શબ્દો ગઝલના સમજ્યા વગર સૌને
‘ચમન’ પછી એકલો ન પડી જાય, તાલી પાડું છું!

આખી કવિતા માણવા તમારે એમના બ્લોગની લટાર મારવી પડશે – અહીં

અને એમની કવિતા પર અમે તો આમ તાળી પાડી આવ્યા…..

‘ચમન’ની ગઝલની મજા માણી લઈને,
મનોમન કહી, ‘કેવી સુંદર કવિતા?’
સુણાવીય દીધી સહુ મિત્ર જનને
‘ચમન’ ખુશ રહો, લો! આ તાળીય પાડી !

હવે તમે પણ ત્યાં તાળી પાડશો ને? – સમજીને હોં !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: