હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ચાલો નવી રમત રમીએ!

કુસ્તીના દાવ

આટાપાટા

પછાડદાવ

પણ માત્ર.. અંગુઠો વાપરીને જ !

Thumb_wrestling

તાણ પર વિજય મળી જશે ; અને મિત્રતા સઘન બનશે – ગેરન્ટી !!!

 

Advertisements

3 responses to “ચાલો નવી રમત રમીએ!

 1. nabhakashdeep November 18, 2013 at 2:17 pm

  હાસ્ય દરબારી રમત ..ખરી શોધી લાવ્યા… Great Fight.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 2. Vinod R. Patel November 17, 2013 at 1:28 pm

  પહેલવાનોના કદાવર શરીરોથી લડાતી કુસ્તી જોઈ હતી પણ શરીરના નાજુક ભાગ અંગુઠાથી રમાતી

  આ નવા પ્રકારની કુસ્તી પહેલીવાર જોઈ !

  ખરેખર તો આ મગજને તરોતાજા કરવાની અને આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની અંગુઠાથી રમાતી આ રમત છે !

  માણસો ક્યાં ક્યાંથી અને કેવી રીતે આનંદ શોધી કાઢે છે !

  oyayubi sagashi આ મગજની કઈ કુસ્તી છે ? એનો અર્થ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: