હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બાળકો બતાવો કે જૈન લોકો મોટાભાગે શ્રીમંત કેમ હોય છે ?

શિક્ષક-બાળકો બતાવો કે જૈન
લોકો મોટાભાગે શ્રીમંત કેમ હોય છે ?
^
^
^
વિદ્યાર્થી-કારણ કે તેઓ
ડુંગળી નથી ખાતા..
Advertisements

6 responses to “બાળકો બતાવો કે જૈન લોકો મોટાભાગે શ્રીમંત કેમ હોય છે ?

 1. Arvind Parilj October 23, 2013 at 12:27 am

  ડુંગળી નથી ખાતા,.પરંતુ ડુંગળી વેચે છે!

 2. nabhakashdeep October 22, 2013 at 12:41 am

  ઈન્કમ ટેક્ષના દરોડા ડુંગળીના વેપારીને ત્યાં પડ્યા એવા સમાચાર હતા…શ્રીંમંતાઈ આનું નામ. ગઈ ગુજરીમાં કોઈ બટાટા-ડુંગળી વેચી ખાતો એટલે બીચારો સામાન્ય વેપારી.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 3. mdgandhi21, U.S.A. October 21, 2013 at 11:27 pm

  સત્ય તો છેજ, પણ, ડુંગળીના ભાવ તો કદાચ ઉતરી પણ જાય, અને બહુ ઉતરશે તો ખેડુતો પાછા “મરી ગયા, મરી ગયા”ની બુમો પાડવાની શરુઆત કરી દેશે….., પણ, જેઓ સીગારેટ અને દારૂ પીતા હોય છે, જેના ભાવ કદી ઉતરવાના નથી, તેમનો રોજનો ખર્ચજ એટલો બધો હોય છે કે, ન પીએ તો જરૂરથી પૈસાદાર થઈ જવાય…..

 4. સુરેશ October 21, 2013 at 4:47 pm

  લાવ્યા બાપુ, લાવ્યા.

 5. P.K.Davda October 21, 2013 at 9:52 am

  આજની તારીખમાં આ સાચું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: