હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

રોતીને હસતી કરે એવું – રોટીમેટિક

સાભાર – શ્રી. ગીરીશ કોટેચા, પ્લેનો, ટેક્સાસ

વાચક બહેનો આનંદો…
હવે તમારા દુઃખના દા’ડા વયા ગ્યા !
રોટલી બનાવવાનું મશીન આવી ગયું છે.

એની વેબ સાઈટ આ રહી

હવે પાછા ‘અમદાવાદી’  બનીને  ભાવ ના પુછતા !!

Advertisements

2 responses to “રોતીને હસતી કરે એવું – રોટીમેટિક

  1. Vinod R. Patel October 20, 2013 at 9:52 pm

    વેબ સાઈટ ઉપરથી જાણવા મળે છે કે આ મશીન ખરીદવા માટે એક વર્ષના ઓર્ડર નોધાઇ ગયા છે .

    બહેનોને તો આ જોઈતું હતું . ભલેને મોન્ગું હોય હાથ હલાવીને રોટલી બનાવવાની જ્થામાથી બચ્યા !

  2. Vinod R. Patel October 20, 2013 at 8:26 pm

    Automatic Roti — Rotimatic ! Good proper name 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: