હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

પ્લેનને ધક્કા

સાભાર – શ્રી. પ્રવીણ ભટ્ટ

plane

Advertisements

2 responses to “પ્લેનને ધક્કા

  1. purujosh22 November 9, 2013 at 4:38 pm

    Reblogged this on purujosh22 and commented:
    khub sunder

  2. ગોદડિયો ચોરો… October 11, 2013 at 4:35 pm

    આ પ્લેનને પલાણ કરવા આવું કરવું પડૅ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: