હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

NRI बन के काम चलाते रहे – NRI Poem

NRI Poem

ना इधर के रहे
नाउधर के रहे
बिच में लटकते रहे

ना India को भुला सके
ना USA अपना सके
NRI बन के काम चलाते रहे

ना गुजराती को छोड़ सके
ना अंग्रेजी को पकड़ सके
देसी accent में गोरो को confuse करते रहे

ना turkey को पका सके
ना ग्रेवी बना सके
मुर्गी को दम देके thanks giving मनाते रहे

ना Christmas tree बना सके
ना बच्चो को समजा सके
दिवाली पर Santa बनके तोहफे बाँटते रहे

ना shorts पहेन सके
ना सलवार कमीज़ छोड़ सके
Jeans पर कुरता और स्नीकर्स पहेन कर इतराते रहे

ना नाश्ते में Donut खा सके
ना खिचड़ी कढी को भुला सके
Pizza पर मिर्च छिड़ककर मज़ा लेते रहे

ना गरमी को भुला सके
ना Snow को अपना  सके
खिड़की से सूरज को  Beautiful Day कहेते रहे

अब आयी बारी Ahmedabad जाने की तो
हाथ में पानी का शीशा लेकर चलते रहे

लेकिन वहां पर………….

ना भेल पूरी खा सके
ना लस्सी पी सके
पेट के दर्द से तड़पते रहे
हरड़े और एसबगुल से काम चलाते रहे

ना मच्छर से भाग सके
ना खुजली को रोक सके
Cream से दर्दो को छुपाते रहे

ना इधर के रहे
ना उधर के रहे
कमबख्त कही के ना रहे

 

6 responses to “NRI बन के काम चलाते रहे – NRI Poem

 1. Rasiklal Parekh October 6, 2013 at 11:46 pm

  Date: Sat, 5 Oct 2013 15:37:54 +0000
  To: rvparekh@hotmail.com

 2. kamdardnk October 6, 2013 at 4:53 am

  Reblogged this on kamdardnk and commented:
  nri banke kak chalate rahe-nri poem

 3. nabhakashdeep October 5, 2013 at 10:16 pm

  ક્યાસે ક્યા હો ગયા બેવતન હો કે..સૂનો મેરી કહાની.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 4. mdgandhi21, U.S.A. October 5, 2013 at 8:03 pm

  આપણે ભલે ગમે તેમ સમજતાં હોઈએ, અહીં ગમે કે ન ગમે, પણ હવે ભારત જવાનું કરીશું તો સંતાનો નહીં ઈચ્છે, અને ત્યાં જઈને કરીશું શું…???? નોકરી….ધંધો…..કમાણી માટે શું કરીશું…???? SSI કે Social Security આવે તો એ પણ ૬૫-૬૭ પછી આવે, અને જો આપણું ઘર ન હોય તો નવું ઘર લઈ શકાશે…???? અથવા ભાડુ પોસાશે…???? ટ્રાફીકમાં ચાલી શકાશે…??? વારંવાર ઈલેક્ટ્રીકના લોડશેડ કે ઈલેક્ટ્રીકના રીસાઈ જવાનું ટેવાશું…???? “એનઆરઆઈ” ન ઘરના કે ઘાટના… જે છે તે હવે ન છુટકે ચલાવી લેવું પડશે…….

 5. Rajendra M. Trivedi October 5, 2013 at 12:17 pm

  Make sure you keep Indian Passport and think not for Dual Citizenship….
  That will be NRI – ધોબીના કુતરાની માફક “ન રહ્યા ઘરના કે ન રહ્યા ઘાટના !”

 6. Vinod R. Patel October 5, 2013 at 11:16 am

  એન આર આઈ – ધોબીના કુતરાની માફક ન રહ્યા ઘરના કે ન રહ્યા ઘાટના !

  N.R,I.- Never Returning Indian .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: