હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

बहु हुशियारी नो करवी !

वर –  दार्लींग .तने याद छे २५ वरस पहेला हुं १० बाय १२ नी रुममा, एक टेबल फेन, धोळुं -काळुं तीवी,एक साइकल  साथे रहेतो हतो.पण मारी साथे एक २५ वरसनी खुबसुरत यौवना सुती हती,आजे मारी पासे ४ एल,ई,डी तीवी, त्रण मोतर अने चार माळनो बंगलो छे पण हुं ५० वरसनी बुढ्ढी साथे जीवुं छुं

वहु- फिकर न करो, एक २५ वरदनी यौवना गोती काढो,अने मने खात्री छे बे महिनामा तमारी पासे एक साइकल, १० बाय १० नी रुम,ने एक पण ती,वी नही होय, ….!!

Advertisements

3 responses to “बहु हुशियारी नो करवी !

 1. nabhakashdeep September 28, 2013 at 9:20 am

  હોંશિયારી ભારે પડી.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 2. mdgandhi21M.D.Gandhi, U.S.A. September 27, 2013 at 1:25 pm

  વર કરતાં વહુ સમજદાર, વરનું પણ માથુ ભાંગે તેવી, અને સચોટ જવાબ આપવાવાળી હોંશિયાર તો ખરી હોં………અને એમાં ખોટું થોડું કહ્યું છે, સત્યજ કહ્યું છેને…..!!!!!!!!

 3. P.K.Davda September 27, 2013 at 1:11 pm

  Excellent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: