હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ગુજરાતીકરણ – ૨

આ જોક અંગ્રેજીમાં જ માણવાની મજા છે. પણ છે પાક્કી ગુજરાતી જોક !

TWO JEWS IN AN INDIAN RESTAURANT

Two Jewish men, Sid and Al, were sitting in a Indian restaurant in New York
.. Sid asked Al, ‘Are there any Jewish people of our faith born and raised in
India ?’

Al replied, ‘I don’t know, let’s just ask our waiter.’

When the waiter came by, Al asked him, ‘Are there any Indian Jews?’

The waiter said, ‘I don’t be knowing, I ask cooks..’ He returned from
The kitchen in a few minutes and said, ‘No sir, no Indian Jews.’

Al wasn’t really satisfied with that and asked, ‘Are you absolutely sure?’

The waiter returned and said, ‘Cook saheb say there is no Indian Jews.’

‘Are you certain?’ Al asked once again, ‘I just can’t believe there are no
Indian Jews!’

! Listen, I asked EVERYONE,’ replied the frustrated waiter.
‘All we have is Mango Jews, Pineapple Jews, Orange Jews, Coconut Jews &
Tomato Jews! – No Indian Jews !!!’

Advertisements

4 responses to “ગુજરાતીકરણ – ૨

 1. nabhakashdeep September 12, 2013 at 2:06 pm

  તોય અમે તો ધંધો કરીએ…ન્યુયોર્કમાં.

  રમેશ પટેલ(આકાશ દીપ)

 2. vkvora Atheist Rationalist September 12, 2013 at 5:00 am

  આ બધાને જોડણી અને પાણીનીના કલાસમાં જાવા દો. ષ શ ના ઉચ્ચાર અને હૃસ્વ અને દીર્ઘની બધી સમજ પડી જશે.

  પાણીનીના કલાસને બદલે પતંજલીના યોગના કલાસમાં મોકલશો તો પણ ચાલશે. જીભને યોગ શીખવા માટે….

 3. Vinod R. Patel September 11, 2013 at 12:07 pm

  છગન : ‘વેલ્ડીંગ અને વેડીંગમાં શું તફાવત છે ?’

  મગન : ‘વેલ્ડીંગમાં પહેલાં તણખા ઝરે છે પછી જોડાઈ જાય છે.

  વેડીંગમાં પહેલાં જોડાવાનું હોય છે પછી તણખા ઝરે છે.’

 4. mdgandhi21, U.S.A. September 11, 2013 at 1:00 am

  બહુ સરસ જોક, હસી હસીને પેટ દુઃખી ગયું, પણ બાપુ, આને ગુજરાતીમાં ઢાળો તો વધારે રંગ રહી જાય હોં………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: