હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ગુજરાતીકરણ -૧

bb

3 responses to “ગુજરાતીકરણ -૧

 1. vkvora Atheist Rationalist September 10, 2013 at 12:51 pm

  ગુગલ મહારાજ તો એવું જ લખે. ઘોડોને મારી પછી મુકયો. વ્યાકરણ અને વાક્ય રચના તો બરોબર છે.

  શીવાજી ઔરંગઝેબના દરબારમાં મુજરો કરવા ગયો કે ઔરંગઝેબની પગ ચંપી કરવા?

 2. Vinod R. Patel September 10, 2013 at 11:08 am

  …….અને શિવાજીએ ઘોડો મારી મુકયો નું અગ્રેજીકરણ એક ભાઈએ આમ કર્યું। …

  …. and Shivaji killed the horse and put !

 3. Bharat Pandya September 10, 2013 at 7:22 am

  એક છોકરો કે મારી મધર મમ્મી છેને ફાથર ડેડ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: