હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ફેડેક્સ- ઇન્ડિઆ

fedex

Advertisements

3 responses to “ફેડેક્સ- ઇન્ડિઆ

 1. nabhakashdeep September 12, 2013 at 7:38 pm

  very interesting.
  Best way to save fuel and to contribute for Indian economy…and finance minister.

  Ramesh Patel(Aakashdeep)

 2. vkvora Atheist Rationalist September 9, 2013 at 2:09 am

  સવારના સાઈકલ ઉપર સોએક ખુરશી જઈ રહી છે.

  ઉપર પીળી અને નીચે ગ્રીન કલર વાળી રીક્ષાઓ છે.

  પુલ કે બ્રીજ ઉપરથી સાઈડમાં એક મહીલા જતી દેખાય છે.

  કચરો પણ દેખાય છે. ધુમ્મસ જેવું છે? ઠંડી લાગે છે.

  બધી ખુરશી અને લાઈટના થાંભલા લગભગ સીધા ઉભા દેખાય છે.

  સુરત, ભરુચ, વડોદરા કે અમદાવાદનો ફોટો લાગે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: