હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Aththe gathe

Aththe gathe

I tamane no avade

Advertisements

2 responses to “Aththe gathe

  1. Bharat Pandya September 10, 2013 at 7:20 am

    ઍ ભાભા આપડા આતા હશે એમ માનુ છું

  2. vkvora Atheist Rationalist September 8, 2013 at 8:01 am

    પછી અમેરીકાએ રુપીયાની વેલ્યુ ઓછી કરી નાખી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: