હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બાપુ બન્યા મોર – ૨

જુઓ હુરટી કારીગરની પીંછીએ બાપુ કેવા જામે છે?

bapu_mor_4

– ધીરજલાલ વૈદ્ય

Advertisements

2 responses to “બાપુ બન્યા મોર – ૨

  1. Anila Patel September 9, 2013 at 4:38 pm

    આ ચિત્ર કવિ કલાપિને બહુજ બન્ધબેસતુ લાગે.

  2. Vinod R. Patel September 8, 2013 at 6:20 pm

    મોર બનેલા બાપુની આસપાસ કેટલી ઢેલડીયો ઘૂમી રહી છે ! રંગ છે બાપુને .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: