હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

પત્ની કોણ બનાવે છે?

સાભાર – શ્રી. વિનોદ પટેલ

wife_2

 

2 responses to “પત્ની કોણ બનાવે છે?

  1. nabhakashdeep September 7, 2013 at 6:59 pm

    હોય સારું તેને ખરાબ કરે એવી કુટેવો છોડો….સાધુ મહાત્મા.

    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  2. chaman September 7, 2013 at 4:01 pm

    છેવટે આપડો જ દોષ!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: