હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

નળ અને ઘડિયાળ

સાભાર – ડો. કનક રાવળ

life_1

Advertisements

One response to “નળ અને ઘડિયાળ

  1. vkvora Atheist Rationalist September 1, 2013 at 2:16 am

    બંધ ઘડીયાલમાં દર બાર કલાક પછી સાચો ખરેખર સાચો સમય જોવા મળે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: