હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

સરસ મજાની લાઈફ

સાભાર – ડો. કનક રાવળ

life

Advertisements

3 responses to “સરસ મજાની લાઈફ

 1. chaman August 31, 2013 at 5:43 pm

  “ઉપલો માળ ખાલી હોય” એ બે દર્શીય/અર્થીયે છે!
  સમજને વાલા સમજ ગયે, ના સમજે વો…………
  ચીમન પટેલ ‘ચમન’

 2. Kishor.K Chudasama August 31, 2013 at 12:35 am

  wah bhai wah – problem is of last sentence – uplo mad khali nathi

  ________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: