હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

વાહ મગન વાહ !

મગન – મારી સાસુને ને મે સોનાનો હાર અપાવ્યો ને એ મારે ઘેર આખું વરહ નો આવ્યા. !

chhaગન – કેમ એવું ?

મગન – લે ઇતો શરત હતી મારી હાર આપવા માટેની,

2 responses to “વાહ મગન વાહ !

  1. chauhan chirag September 4, 2013 at 6:29 am

    nice

  2. nabhakashdeep August 29, 2013 at 6:57 pm

    Gold ..too costly. It will be cheaper to bear Sasu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: