હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

સંસ્કૃતમાં ગરબો

સાભાર – શ્રી. સુરેશ દેસાઈ, પરભુલાલ મિસ્ત્રી( ‘પ્રિય મિત્ર’ – નવસારી, ૨૩, ઓગસ્ટ-૨૦૧૩)

Garabo_2

 

Garabo_1

 

Advertisements

2 responses to “સંસ્કૃતમાં ગરબો

  1. Anila Patel August 27, 2013 at 11:06 am

    સંસ્કૃતમા ગરબા બહુજ સરસ રીતે ગવાય છે.મારી પાસે સંસ્કૃતમા ગરબાની એક નાનકડી બુક પણ છે. સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય તરફથી નવરાત્રીમા દર વર્ષે બે કલાક માટે કોઇને કોઇ જગ્યાએ આનુ આયોજન થાય છે, ઘણા વર્ષોથી અને એમા એમા હુ કાયમ જતી હતી. એમ.એસ. યુનિ. મા ઉમા દેશ પાંડે સંસ્કૃત વિભગની ડીન મારી મિત્ર અને અમે એકજ ક્લાસમા ભણતા હતા તેને આ ગરબાની બુક લખી છે.સંસ્કૃતમા ગરબા કર્યા છે અને માણ્યા છે.

  2. Vinod R. Patel August 27, 2013 at 9:03 am

    એક વખત દેવભાષા કહેવાતી હતી એ સંસ્કૃત ભાષા આજે મૃત પ્રાય દશામાં જીવી રહી છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: