હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ત્રણ વાંદરા કે એક?

સાભાર – શ્રી. વિનોદ પટેલ

એકદમ તાજી, ૨૦૧૩ની  આવૃત્તિ !

monkey

Advertisements

2 responses to “ત્રણ વાંદરા કે એક?

  1. gonisingh August 26, 2013 at 4:05 pm

    વાન્દ્રા ત્રન હોઇ કે એક, આજ્કલ મન્જીરા કૌન વગારે છે?

  2. M.D.Gandhi, U.S.A. August 25, 2013 at 1:39 am

    આમાં તો તમે “મૌનસિંહ”નું “evaluation” કર્યું કહેવાય, કેમકે તમે તેમને ગાંધીજી કરતાં પણ “મોટા” બનાવી દીધા…..ગાંધીજીને તો ૩ વાંદરા હતાં, જયારે અહીં તો ૩ને ટક્કર મારીને “એક”જ હોલ એન્ડ સોલ (3 in one) બની ગયો….!!!!! એ પણ નસીબ જોઈએને……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: