હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

જય ડુંગળી માતા

જય ડુંગળી માતા  મૈયા જય ડુંગળી માતા 
 ડખાથી તમારા પોકાર પણ  જબરા પડતા …….જય.
ગરીબ તણી  છે કસ્તુરી તું તો  સહુને ભાવતી (૨)
ભજીયાની તો  સાથે (૨) ચટણીમાં વપરાતી……..જય  
– સ્વપ્ન જેસરવાકર   ( ગોવિંદ પટેલ )

One response to “જય ડુંગળી માતા

 1. Vinod R. Patel August 24, 2013 at 4:28 pm

  ડુંગળીના ડખા તણી આરતી જે કોઈ ભાવથી ગાશે (૨)

  ગાયે ગોવિંદ ગમ્મતથી (૨) આંખેથી પાણી નીતરતા….જય

  શ્રી ગોવિંદભાઈની ડુંગળીના ડખાની આરતી હસતાં હસતાં ગાવાની મજા આવી .

  પહેલાં ડુંગળી ફક્ત ગરીબ લોકોના ખોરાકમાં દેખાતી હતી એ આજે એક કિંમતી ચીજ બની ગઈ છે .

  હવે છોકરાનો બાપ છોકરીના બાપને ત્યાં કેટલી ડુંગળીનો સ્ટોક છે એ જોઈને

  લગ્ન નક્કી કરે તો નવાઈ નહિ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: