હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

વાહ શું ફેંસલો છે.

પ્રિયવદન અને સુલભાબેન ના છૂટાછેડાના કેસ નો જજ અંતિમ ફેંસલો સં ભળાવી રહ્યા હતા.
‘આ કેસના બધા પાસાનો વિચાર કરતા હું કહું છું કે  હું સુલભા બેનને મહિના ના વિશ હઝાર રુપીયા આપવા એવા નિરણય પર પહોંચ્યો છું. શું કહેવું છે પ્રિયવદન વ્યાસ ?. ”  “બહુ સરસ માનનીય જજ સાહેબ ,હું ય વારે તેવારે અવારનવાર ૧૦ ૧૫ રુપીયા મોકલતો રહીશ”

Advertisements

One response to “વાહ શું ફેંસલો છે.

  1. vkvora Atheist Rationalist August 21, 2013 at 8:53 pm

    પ્રીયવદન વ્યાસ અને સુલભાબેનના ચુકાદામાં પ્રીયવદનને નુકસાન થયેલ છે. હજી આગળ કોર્ટમાં જવું જોઈએ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: