હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આતાના એરિઝોનામાં કચરાનું પૂર !

સાભાર –  ડો. કનક રાવળ

રણમાં પૂર અને તે પણ કચરાનું !!

arizona_flood

 

વિડિયો જોવા ‘આતા’ને ઘેર …. અહીં

Advertisements

One response to “આતાના એરિઝોનામાં કચરાનું પૂર !

  1. anne August 19, 2013 at 6:49 am

    IT WAS NICE AMAZING. I CANNOT BELIEVE IT !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: