હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક

 પત્ની(પતિને): આપણો પુત્ર આજ કાલ પૈસા બહુ ઉડાવે છે… જ્યાં પણ પૈસા રાખો ત્યાંથી શોધી લે છે…..
પતિ: એક રસ્તો છે , તેના પુસ્તકોમાં રાખી દે ,પરીક્ષા પુરી થાશે ત્યાં સુધી નહીં શોધી શકે…

સાભાર – શ્રી.વિનોદ પટેલ
Advertisements

3 responses to “આજની જોક

  1. jitendra kalathiya August 20, 2013 at 2:23 am

    teach him the importance of book & money

  2. vkvora Atheist Rationalist August 16, 2013 at 2:10 am

    પૈસા સાથે એક નોંધ મુકવી જોઈતી હતી કે શાળાનું વર્ગકામ કર્યા પછી નીયમીત પુસ્તક વાંચન કરવું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: