હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ચિત્રનું શિર્ષક આપો

સાભાર – શ્રી. વિનોદ પટેલ

ram

12 responses to “ચિત્રનું શિર્ષક આપો

 1. Deepak August 15, 2013 at 2:09 pm

  Aav bell muje maar

 2. Vinod R. Patel August 13, 2013 at 1:25 pm

  એકલો એકલો માછલી ખાય છે , લે લેતો જા !

 3. Vinod R. Patel August 13, 2013 at 1:23 pm

  ચેત મછંદર ગોરખ આયા !

 4. chaman August 13, 2013 at 8:03 am

  પીઠ પાછળનો ઘા!
  ચીમન પટેલ ‘ચમન’

 5. Shrikant Shah August 13, 2013 at 6:19 am

  Ship Justice / Gheta Nyaay

 6. bharatpandya August 13, 2013 at 4:52 am

  chal yaar Dhakkaa mar !

 7. નિરવની નજરે . . ! August 13, 2013 at 3:11 am

  1] ઢીંક મારે સૈયા હમાર . . . 😉 2] દુરથી ઘેંટુ રણીયામણું !

 8. Rohit Shah. August 13, 2013 at 3:04 am

  andar jaine machhali pakad!!

 9. rajikant shah August 13, 2013 at 12:42 am

  save fish save nature……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: