હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મારો બેટો મને કેતો’તો બે ટિકડી ખાય ને સુઇ જાવ !

એક ડાક્તરૅ અડધી રાત્રે એના  પ્લમ્બર બે ફોન કર્યો.પ્લમ્બર ગુસ્સામા ઉઠ્યો .”અત્યારે કોણ ગેધેડો ફોન કરર્તો હશે એવું બડબડતા ફોન લીધો. ” હું તમારો ડાક્તર બોલું છું ” “બોલો” ‘ મારા સંડાસનો નળ ખરાબ થઇ  ગયો છે.ટપક્યા કરે છેઃ અવાજ આવે છે .મને ઉંઘ નથી આવતી” પ્લમ્બર કહે ટોઇલેટ નુ ઢાકણુ ખોલો, એમા બે એસ્પ્રિન નાખો .સારુ નો થાયતો  સવારે મને કેજો”

2 responses to “મારો બેટો મને કેતો’તો બે ટિકડી ખાય ને સુઇ જાવ !

  1. nabhakashdeep August 15, 2013 at 8:14 pm

    જબરું પ્રિસ્ક્રિપશન…દાક્તરી લાઈનનો ચેપ.

    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: