હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૩૯

  સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

એવી કઈ વસ્તુ છે કે, જે ગંદી થાય તેમ વધારે સફેદ બનતી જાય છે?

પ્રશ્ન

એ શું છે?

Advertisements

Comments are closed.