હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Morari Bapu.

Morari Bapu.

5 responses to “Morari Bapu.

 1. vijay pandya August 10, 2013 at 12:02 am

  morari bapu,
  pranam and your best wishes.
  great words,great feelings,I think group of more than 10000/ devotees should go to pakistan and teach them message of brotherhood with
  bhajan kirtan and satsang.Also this should be repeated almost all over
  their country.if this fails finally power comes through barrel of the gun.
  jai sri krishna
  vijay pandya

 2. vkvora Atheist Rationalist August 9, 2013 at 10:12 pm

  આખી દુનીયામાં વધુમાં વધુ ભૃષ્ટાચાર ભારત અને પાકીસ્તાનનું સરંક્ષણ મંત્રાલય કરે છે.

  ભારત અને પાકીસ્તાનના સરંક્ષણ મંત્રાલય ટાઈટેનીક આગબોટે જ્યાં જળસમાધી લીધી ત્યાં રાખવા જોઈએ.

 3. Pravin H. Shah August 9, 2013 at 9:58 pm

  એ સત્ય છે કે આપ કે અમે આ અંગે કશુજ હાલ માં કરી શકીએ તેમ નથી પણ ઓચ્છા માં ઓચ્છું એટલું તો જાહેર કરી જ શકીએ કે આવી નમાલી સરકાર હવે તો ન જ જોઈએ, આપ શુભ શરૂઆત કરો આખો દેશ આપની સાથે જ હશે એ નિર્વિવાદ છે

 4. jagdish48 August 9, 2013 at 9:18 pm

  આજે ભાવિકો (પ્રજા) તાળીઓ (તાબોટા) પાડવા સિવાય બીજું શું કરી શકે તેમ છે ? .કમનસીબી કે મજબુરી ,,,,

 5. bipin desai August 9, 2013 at 5:59 pm

  “Morari Bapu.” I use this name seldom…but….now,to day I salute him….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: