હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

એક ભાવનગરી

“તમે ડાઉનલોડ માટે કયો સોફ્ટવેર વાપરો છો ?”
“કાયમ ચુર્ણ !”

Advertisements

2 responses to “એક ભાવનગરી

  1. P.K.Davda August 10, 2013 at 9:13 am

    સાચી વાત

  2. vkvora Atheist Rationalist August 10, 2013 at 2:25 am

    એવું જ માઈક્રોસોફટ અને એવી બધી ઘણી કુમ્પનીઓનું સોફ્ટવેર આવે છે જેમકે દીવેલ, એનીમા. કોમ્પ્યુટર અને શું ડાઉલોડ કરવું છે એના ઉપર આધાર રાખે છે…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: