હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Navi vanagi

Navi vanagi

Salary Puri !

2 responses to “Navi vanagi

  1. સુરેશ August 7, 2013 at 8:49 am

    ચિંતા ન કરતા. દર અઠવાડિયે પગાર મળશે !રાત્રિ આપશે !

  2. Bhu Patel August 4, 2013 at 4:16 pm

    Puran puri

    ________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: