હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

વિશ્વાસ ૨

બાપા ઘંધો ધાપો દિકરને સોં પી જાત્રાએ ગયા.ત્યાં દિકરાનો તાર આવ્યો ‘બાપા ને મલુમ થાય કે દુકાનમા ૫૦હઝારની ચોરી થઇ છે” બાપાને દિકરા પર પુરો વિશ્વાસ હતો સામો તાર કર્યો ” એટલા બધા નો લેવાય ૫૦૦ રાખી બીજા પછા મુકી દે”

Advertisements

2 responses to “વિશ્વાસ ૨

 1. Ramesh Patel August 6, 2013 at 1:30 pm

  બાપા…બેટા કેટલો નફો થયો?

  સ્ટોક ખલાસ થઈ જવા આવ્યો…નવો માલ ભરવા ચેક ફાડું છું.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 2. Vinod R. Patel August 4, 2013 at 8:38 pm

  દીકરાની નસે નસ બાપ ના જાણે તો કોણ જાણે ?

  દીકરાથી સવાયો બાપ .!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: