હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

વિશ્વાસ

નોકર (ગુસ્સામાં): શેઠ, હું નોકરી છોડી રહ્યો છું.

શેઠ: કેમ શુ થયુ ?

નોકર: તમને મારી પર વિશ્વાસ નથી.

શેઠ: એવુ નથી, જો હુ મારા કબાટ ચાવીઓ પણ તારી સામે જ મૂકીને જઉં છુ.

નોકર: પણ શેઠજી એ મારા શુ કામની, તેમાંથી એકેય ચાવી લાગતી નથી.

Advertisements

4 responses to “વિશ્વાસ

 1. nabhakashdeep August 4, 2013 at 4:20 pm

  વિશ્વાસ રાખો તો એક વાત કહું….વરસાદ હોય ત્યાં ભીંનું હોય પણ ભીંનું હોય તો વરસાદ ના પણ હોય!

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 2. Bharat Pandya August 4, 2013 at 12:54 am

  E bacharo Magan Prajapati hato,vkvora Atheist Rationalist no to !

 3. vinod dhanak August 3, 2013 at 1:22 am

  એક ખુબ જ ઉંચા હોદ્દાના સરકારી અધિકારીના બંગલે રસોઈયો કામ કરતો હતો.

  સાહેબની નોકરી અને આવક ખુબ જ સારી હતી અને બધાને ઘીમાં ઝ્બોલેલી રોટલી
  પીરસાતી હતી.

  સાહેબ નિવૃત થયા બધી આવક હોદ્દો પૂરું થઈ ગયું.

  સાહેબે રસોઈયાને બોલાવીને સુચના આપી કે જો ભાઈ હું નિવૃત થયો છું હવે ઝ્બોલેલી રોટલી નહી આપવાની અને રોટલી પર ઘી ચોપડવાનું. રસોઇયાએ કહ્યું ભલે સાહેબ હવેથી એમ કરીશ અને તે પ્રમાણે તે બધાને રોટલી આપવા મંડ્યો.

  એક દિવસ સાહેબ રસોડામાં ગયા અને જોયું તો રસોઈયો તો ઘીમાં ઝબોળીને જ રોટલી ખાતો હતો.

  સાહેબ ગુસ્સે થયા અને કહ્યું મેં તને સુચના આપી હતી છતાં તું તો ઝ્બોલેલી જ રોટલી ખાય છે આમ કેમ

  રસોઈયો કહે સાહેબ તમે નિવૃત થયા તમારી નોકરી પૂરી થઈ મારી નોકરી થોડી પૂરી થઈ છે અને હું થોડો નિવૃત થયો છું.

 4. vkvora Atheist Rationalist August 3, 2013 at 1:13 am

  અરે ! ભલા માણસ, કબાટતો તોડવું પડે…અક્કલ ચલાવવી જોઈએ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: