હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

રશિયન ખિસકોલી

સાભાર – ‘રાત્રિ’

sq9

      રશિયાના લશ્કરના એક સૈનિકને બેલરૂસમાં ખિસકોલીનું એક બચ્ચું મળ્યું – મરણતોલ અવસ્થામાં. તેણે એને ચાર કલાકની ચાકરી કરીને જીવતું રાખ્યું અને પછી એની સંભાળ માની જેમ લીધી. હવે એ બચ્ચું સરસ મજાની ખિસકોલી બની ગયું છે. અને એની પાળેલી બિલાડીએ પણ એને અપનાવી લીધું છે.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

One response to “રશિયન ખિસકોલી

  1. hitesh August 3, 2013 at 1:27 am

    prem karvathi JANVAR pan SUDHARI jay. ane aapne…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: