હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૩૭; જવાબ

સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

તમે મને સાંભળ્યો છે; અને ફરીથી સાંભળો છો; ફરીથી સાંભળો છો; અને ફરીથી સાંભળો છો…
અને છેવટે હું મરી જાઉં છું.

અને છતાં તમે બૂમ પાડો છો; ત્યારે હું હાજર થઈ જઉં છું.

મૂળ જવાબ

  • પડઘો

સાચો જવાબ

  • કોઈ નહીં

અન્ય જવાબો

  • કિશોર ભટ્ટ
    – એલાર્મ ક્લોક
  • સુરભિ રાવળ
    – ફોન
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: