હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ફોટોશોપ જોક – 6

સાભાર – શ્રી. ધીરજલાલ વૈદ્ય

ps53

Advertisements

2 responses to “ફોટોશોપ જોક – 6

  1. hitesh August 2, 2013 at 5:28 am

    HAVE TO CHITRI CHADHE CHHE. bandh karo.

  2. kirit121 August 2, 2013 at 3:25 am

    a fake picture is not a joke, it is fake
    please change the title

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: