હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

A New Metal is added to the Chemistry

Courtesy – Shri B.G.Jhaveri, Ghaziabad

 • Name
  • Wife
 • Symbol
  • Bv
 • Atomic Weight
  • Don’t even dare to ask! 
 • Physical Properties :
  • Boils at any time
  • Can freeze at any time
  • Melts if treated with love and care
  • Very Bitter if Mishandled
 • Chemical Properties :
  • Very Reactive
  • Highly Unstable
  • Possess Strong Affinity for Gold, Silver, Diamond and Platinum
  • Money Reducing Agent
 • Occurrence :
  • Mostly found in front of the Mirror.

4 responses to “A New Metal is added to the Chemistry

 1. dhirajlalvaidya August 2, 2013 at 3:33 am

  ________________________________

 2. nabhakashdeep August 1, 2013 at 1:31 pm

  આ લેટેસ્ટ સંશોધન માટે વૈજ્ઞાનિકને ખૂબખૂબ અભિનંદન..આ વાત જોકે ચિત્રગુપ્તે ચોપડે લખેલી ,પણ ભાષાના પ્રોબ્લેમને લીધે સ્પસ્ટતા કરાતી ન હોતી.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 3. Vinod R. Patel August 1, 2013 at 10:57 am

  WIFE – Worries Invited For Ever !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: