હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

સવાલ જવાબ

હાદ પર ઘણા સવાલો પુછ્યા.

હવે તમને એક તક છે –

તમારા સવાલોના જવાબ મેળવવાની…

અલબત્ત – અમૂક જ સવાલો !

કોઈનું  ખીસું કેમ કાપી લેવું  કે, ‘મગન ભાઈ અમદાવાદી’ની જેમ પાડોશી આનંદની ચીજો કેમ પાપરવી?’ – એના જવાબ ક્યાંયથી નહીં મળે! એ કળા તો જાતે જ આત્મસાત કરવી પડે.

પણ..

ગુજરાત/ ગુજરાતીઓને લગતા સવાલો અહીં પુછી શકો છો. 

Advertisements

One response to “સવાલ જવાબ

  1. vkvora Atheist Rationalist July 31, 2013 at 9:09 pm

    ……..એ કળા તો જાતે જ આત્મસાત કરવી પડે….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: