હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ફોટોશોપ જોક -૧

જોક માત્ર લખીને જ કહી શકાય એ વાત જૂની થઈ ગઈ. ફોટો શોપ સોફ્ટવેર વાપરીને પણ રમૂજ પેદા કરી શકાય.

આજથી આ શ્રેણીમાં આવાં ચિત્રો મૂકવામાં આવશે…

સાભાર – શ્રી. ધીરજલાલ વૈદ્ય

ps51

 

Advertisements

One response to “ફોટોશોપ જોક -૧

  1. vkvora Atheist Rationalist July 28, 2013 at 8:12 am

    હવે તો ગાઈયું ગાડી પણ ચલાવશે…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: