હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

તારી બાંકી રે પાઘલડીનું ફૂમતું રે!

ધીરૂભાઈએ નવી નક્કોર મુછો ઊગાડી ત્યારે એમને ટકોર્યા હતા કે, વાળને કલપ કરાવી દો તો વધારે રૂડા લાગો. ( અહીં) 

એમણે વધારે સરસ રસ્તો – હૂરટી જવાનડીઓ મોહી પડે એવો ગોતી કાઢ્યો છે !!

DHIRAJLAL PAGHADI

 

Advertisements

One response to “તારી બાંકી રે પાઘલડીનું ફૂમતું રે!

  1. Vinod R. Patel July 25, 2013 at 9:23 am

    ઘરડે ઘડપણ યુવાન થવાના ચાળે ચડેલા હુરટી લાલા !

    જરા ધીરા પડો બાપલા તમે ધીરુભાઈ . હવે પછી શું કરવાના છો ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: