હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ગુગલમા જોવા દે !

ગુગલમા જોવા દે !

Advertisements

One response to “ગુગલમા જોવા દે !

  1. સુરેશ July 24, 2013 at 11:28 am

    હવે તો રસોયણ બાઈ પણ હોટલમાં ઈ-ઓર્ડર નોંધાવી દેશે !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: