હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૩૬

  સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

એવી કઈ ચીજ છે જે. બંધ થાય ત્યારે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાય છે?

[ એકથી વધારે જવાબો આપી શકશો. સૌથી વધારે જવાબ આપનારનો પહેલો નમ્બર!]

Advertisements

Comments are closed.