હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

પત્ની શોધની જાહેરાત… ફિલસૂફ

શ્રી. શરદ શાહ

ફિલોસોફરઃ

ધર્મપત્ની ની શોધમાં.

આ પ્રેમ શું છે?
આ સ્નેહ શું છે?
આ લાગણી શું છે?
આ સ્પ્ંદનો શું છે? 
આ તરંગો શું છે?
આ લગ્ન શું છે? 
લગ્ન બંધન કે મુક્તિ?
આ સંબંધ શું છે?
આ જીવન શું છે?
તેનું પ્રયોજન શું છે?
આ ધમ શું છે?
આ અધર્મ શું છે?
આ યોગ શું છે?
આ સંયોગ શું છે?
આ અસ્તિત્વ શું છે? 
આ બ્રહ્માંડ શું છે?
આ બ્રહ્મ શું છે?
આ અત્મા શું છે? 
આ પરમાત્મા શું છે?
    આ સવાલો પર જેણે ચિંતન કર્યું હોય, મનન કર્યું હોય અને તેના ૫૦% જવાબો આપી શકે તેમ હોય તેવા ઉમેદવારે જ અરજી કરવી. આ મુળ સવાલો પર જ્ઞાન ચર્ચા નુ આયોજન તારીખ ૩૦મી ફેબ્રુઆરી ના રોજ સાંજે ૬વાગ્યાથી ૯વાગ્યા સુધી ગોઠવેલી છે. જીતનાર ઉમેદવારને ધર્મપત્નીનુ બિરુદ અર્પણ કરવામાં આવશે.
    (તાકઃ જેમને આત્મજ્ઞાન, આત્મદર્શન, આત્મબોધ, કેવળજ્ઞાન, કે મોક્ષ થઈ ચુક્યો હોય તેવા ઉમેદવારે અરજી કરવી નહી.)

2 responses to “પત્ની શોધની જાહેરાત… ફિલસૂફ

  1. Pravin Patel October 7, 2014 at 9:16 pm

    Very difficult questions,all will remain bachelor !!

  2. chaman July 21, 2013 at 9:14 pm

    હું તો બોયીશ નહિ ને ચાઇશ નહિ.
    ‘ચમન’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: