હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

સરસ્વતીના કાંઠે – કૃષ્ણ દવે

આ ધરમ કરમ કે શ્રાદ્ધની વાત નથી; માછલી પકડવાની વાત છે !

——

એડમીશનની જાળ

આંટી ઘુંટી એડમીશનની જાળ માં એવા જકડે છે 
સરસ્વતીના કાંઠે બેસી માછલીઓ સૌ પકડે છે 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: